Obchodná filozofia: Inovácia, vytrvalosť a čestnosť

Vízia

Byť najkonkurencieschopnejším oceliarskym podnikom na svete

Misia

Byť vodcom budúceho oceliarskeho priemyslu

Kultúrne povedomie

Vedomosti a konanie

Firemná kultúra